Αρχειοθήκες

8 Αποτελέσματα
Ταξινόμηση

Αρχειοθήκη 1 κρεμαστών φακέλων ξύλινη με μεταλλικούς μηχανισμούς για τοποθέτηση φακέλων Α3 και Α4 σε...

Αρχειοθήκη ξύλινη για τοποθέτηση φακέλων Α4 με 4 μεταλλικά συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς και κλειδαριά...

Αρχειοθήκη 3 ξύλινη με τρία συρτάρια και εσωτερικά μεταλλικούς μηχανισμούς κρεμαστών φακέλων Α4

Μεταλλική αρχειοθήκη AR4 τεσσάρων συρταρίων κρεμαστών φακέλων Α3 και Α4 με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας και...

Μεταλλική αρχειοθήκη AR3 τριών συρταρίων κρεμαστών φακέλων Α3 και Α4 με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας και...

Μεταλλική αρχειοθήκη AR2 δυο συρταρίων κρεμαστών φακέλων Α3 και Α4 με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας και...

Σχεδιοθήκη μεταλλική 6 συρταρίων με κεντρική κλειδαριά για τοποθέτηση σχεδίων Α0, έργων τέχνης κ.α.Διαστάσεις και...

Μεταλλική καρτελοθήκη 16 συρταρίων με κεντρική κλειδαριά για τοποθέτηση μικρών καρτελών.Διαστάσεις και χρωματισμοί της επιλογής...